SI - Vse o poletni šoli 2016

Mediteranska poletna šola "Podjetništvo in inovativnost v EU: izzivi višegrajske skupine držav" bo pri udeležencih vzpodbudila in razvijala kreativnost in inovativnost z namenom prepoznavanja, oblikovanja in razvoja mednarodnih poslovnih priložnosti na eni strani, ter gradila odgovorne EU državljane na drugi strani.

 

Poslovne ideje, ki temeljijo na inovativnih pristopih k obstoječim rešitvam, so osnova za uspešen začetek in trajno rast novih podjetij, ob tem pa so tudi odlično izhodišče za iskanje mednarodnih poslovnih priložnosti. Ključni poudarek poletne šole bo tako na praktičnem razvoju kreativnega razmišljanja udeležencev in oblikovanja inovacij na področju podjetništva. Ob tem bo poletna šola udeležencem podala tudi vsa potrebna teoretična znanja za razumevanje mednarodnega gospodarskega in družbenega okolja, v katerem naj bi bile tovrstne inovativne poslovne ideje nato implementirane. Poglobljeno bodo predstavljeni različni vidiki podjetništva, področje razvoja in raziskav ter izboljšav produktov, novi tržni pristopi in ostala znanja, ki so nujno potrebna za uspešno izvedbo tako oblikovane poslovne ideje. Prav tako se bodo posamezna predavanja in delavnice osredotočile na prikaz zadnjih smernic gospodarskega razvoja znotraj držav članic Evropske unije, analizo mednarodnega gospodarskega in družbenega okolja ter predvsem predstavile možnosti in načine razvoja novih podjetij, oblikovanih na osnovi inovacij, kot sredstva za premostitev globalne ekonomske recesije. Poletna šola bo udeležence seznanila tudi z možnostmi, ki jim jih ponuja EU, ter jih opremila z znanjem, kako ravnati kot odgovorni in aktivni EU državljani.

 

Regionalna podjetja bodo s poletno šolo imela priložnost pridobiti dragocene rešitve za njihove izzive, s katerimi se trenutno soočajo. Izpostaviti je potrebno tudi pozitivne eksternalije tovrstnih učnih okolij z mednarodnimi udeleženci, kot so možnost spoznavanja drugih kultur preko tujih udeležencev, razvoj učnih vsebin in metod predavateljev, posodobitev študijskih programov visokošolske institucije in mednarodna izmenjava izkušenj predavateljev. Pričakovani rezultati poletne šole vključujejo motivirane udeležence z razvitim občutkom za drugačen pristop k podjetniškim idejam ter pridobljenim znanjem, potrebnim pri implementaciji njihovih idej v mednarodnem okolju, predavatelje, ki bodo vzpodbujali bolj interaktivno učno okolje, in vzpostavljeni odnosi med akademskim okoljem ter gospodarskim sektorjem z možnostmi prenosa medsebojnih znanj in izkušenj. Najpomembnejši rezultat tovrstnega programa so neposredne gospodarske rešitve v obliki novih produktov, tržnih idej in novih pristopov k delovnim procesom za ponujene poslovne izzive s strani regionalnega gospodarstva.

 

Študenti, ki bodo uspešno končali program, bodo pridobili 6 ECTS kreditnih točk pri predmetu Inovativnost v podjetništvu in/ali 6 ECTS kreditnih točk pri predmetu Živeti v EU: združeni v raznolikosti (udeleženci izberejo udeležbo pri enem oz. obeh študijskih predmetih).

 

Prijava udeležencev je možna preko elektronske prijave.

Pomembni datumi:

Odprtje prijave: 1. oktober 2015

Rok za prijavo: 1. maj 2016

Obvestilo o sprejemu: 10. maj 2016

Datum poletne šole: 4. julij - 15. julij 2016


Število udeležencev za mediteransko poletno šolo je omejeno na 60 študentov.

 

Kotizacija:

Kotizacija Mediteranske poletne šole znaša 240 EUR za 1 študijski predmet (6 ECTS) oz. 360 EUR za 2 študijska predmeta (12 ECTS, popust je že vključen). DDV je vključen v ceno.

 

 Prijavnina za poletno šolo znaša 100 EUR in vključuje:

 - udeležbo v programu poletne šole,

- družabni program,

- študijski obiski in gradiva.

V kotizacijo niso vključeni potni stroški udeležencev, obroki, nastanitev in druge aktivnosti, ki niso vključene v program poletne šole.

 

Podrobnosti bančnega nakazila:
Imetnik računa: Mednarodna fakulteta za druzbene in poslovne studije
Naslov imetnika računa: Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Slovenija
Naziv banke: Banka Celje, d.d.
Naslov banke: Vodnikova 2, 3000 Celje, Slovenija
SWIFT koda: SBCESI2X
IBAN: SI56 0600 0096 6241 355
Sklicna številka: številka prejetega potrdila  

 

Program:

Kliknite tukaj.  

Kontakt:

         

 

 

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Mariborska cesta 7

SI-3000 Celje, Slovenija

Tel: +386 3 425 82 40

Fax: +386 3 425 82 22

E: summer.school@issbs.si  ·  W: www.issbs.si  

 

Veselimo se vaše udeležbe in vas lepo pozdravljamo!


Still have questions? Contact us at summer.school@issbs.si
© All rights reserved: MFDPŠ - design + development tovarna idej